Пробијено више од седам километара доводног тунела за ХЕ „Дабар“

23/08/2019 Никола 0

До сада пробијено 7.350 метара од планираних 12.125 метара доводног тунела којим ће се пребацивати вода из Невесињског поља преко Дабарског и Фатничког поља у акумулацију Билећког језера Радови на […]